Krémová injektáž

Nejčastěji projevující se příčinou koroze omítek, tvoření výkvětotvorných solí a vlhkostních map je z pravidla neúčinná hydroizolace nebo její absence. Za těchto okolností dochází k intenzivnímu a trvalému transportu kapilární vlhkosti do zdiva nemovitosti a ke stálému namáhání konstrukce.

Jedním z velmi uplatňovaných postupů dnešní doby k odstranění vzlínání vlhkosti z podzákladí domu do zdiva je aplikace injektážních krémů na bázi silan/siloxanů. Krémová injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti je velmi účinnou náhradou všech typů podřezání zdiva, ale na rozdíl od jiných mechanických metod podřezání zdiva nemá krémová injektáž vliv na mechanicko-fyzikální vlastnosti konstrukce objektu (nemá vliv na statiku). Krém díky své husté konzistenci nemá tendenci unikat do prostoru ve zdivu, na rozdíl od injektáží na vodní bázi, které jsou v tomto ohledu dost nejisté, a proto většina moderních aplikačních firem už od nich upustila a věnuje se aplikaci právě injektáží krémových. U těchto injektáží dochází k velmi dobré disperzní schopnosti ve zdivu neboli dokáže velice dobře nasytit materiál okolo vrtů, jelikož izolační clona krémové injektáže je tvořena rozpadem husté krémové konzistence (částečně nepodléhá gravitaci, nemá tendenci unikat z vrtů) na dvě účinné fáze, fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde reaguje s bazickými radikály podkladu a vytváří hydrofobní polysiloxany, které brání kapilárnímu vzlínání vody do konstrukce objektu. Silanové páry zase pronikají vzdušnými kapilárami a póry ve zdivu a jako nejmenší křemičité částice se dostávají i skrz nejužší póry do ještě většího radiálu kolem vrtu, kde se opět při styku s oxidem uhličitým mění na polysiloxany. V současné době je v oboru sanace vlhkého zdiva tato krémová injektáž bezkonkurenčně nejžádanější a nejuplatňovanější metodou k zastavení kapilárně vzlínající vlhkosti do zdiva a je to celkem logické, jelikož žádná jiná injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti nemá vlastnosti jako injektážní krém, důvodů je ale více a bylo by to na delší povídání. Za dobu svojí působnosti jsem nainjektoval okolo šesti stovek domů a mohu tvrdit, že úspěšně. Krémové injektáže provádíme pro 100% vyplnění vyvrtaných otvorů pístovým čerpadlem, speciálně vyvinutým pro tuto injektáž, žádné jiné čerpadlo nedokáže hustou konzistenci krému dostatečně nasát a aplikace je tedy většinou řešena ruční pumpou. Aplikování krémové injektáže by mělo být prováděno čerpadlem, jelikož plnění otvorů přes ruční aplikátor (pumpu) je nejisté a pořád v tomto případě hraje roli lidský faktor, ne vždy se povede otvory vyplnit celé, z tohoto hlediska dochází často k negativním příspěvkům v internetových diskuzích, kde je účinnost injektáží zpochybněna, bohužel se jedná většinou jen o špatné zkušenosti s nesprávným zhotovením injektáží. Častokrát se mi stává na prohlídkách, kdy lidé již měli zhotovenou injektáž části domu, že aplikační firma nedovrtala vrty na správnou hloubku, osové vzdálenosti mezi vrty byly příliš daleko, plnění vrtů bylo uspěcháno. Troufám si tvrdit, že toto se Vám u nás nestane, našim cílem není pracovat na kvantitu, ale kvalitně. Injektáže provádíme jen 80% silan/siloxanovým krémem a již zmíněným speciálně upraveným čerpadlem.


Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti KAPILAR sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.

Konzultace ZDARMA

Nezávazně objednat

Poptávkový formulář

Proč si vybrat nás?

Máme osobní přístup a slušné jednání

Slušné chování a dobře odvedená práce je naší prioritou

Garance nejlepší ceny

Naše cena je vždy nejlepší na trhu sanace zdiva

Vyhotovení rozpočtu do 24 hodin

Zahájení práci již do jednoho týdne

S námi budete spokojeni

Máme za sebou již stovky úspěšně odvlhčených nemovitostí

Copyright © 2018 | Izolace-vlhkeho-zdiva.cz | Sanace-injektaz.cz